Gerlesborgsskolan

Katrine Persson - Gör guld själv

Galleri Gerlesborg, 15 februari – 18 mars

Main Content Inline Small

Utställningen tar sin utgångspunkt i en önskan om ett fritt skapande, ett frigörande av hand från huvud. Det omöjliga i detta åtagande har resulterat i ett antal visuella associationskedjor i form av teckning, broderi, lerskulptur och textfragment. Läs mer >>