Styrelsen

Styrelse - vald på årsmöte i juli 2022

Samtliga ledamöter är valda på ett år

Ordförande: Cecilia Holmgren

Kassör: Maria Faleij 

Styrelseledamöter: Eva Haglund, Annika Wastesson (sekreterare) och Åsa Herrgård

Styrelsesuppleanter: Carin Johansson Den andra platsen är vakant

Samtliga styrelseledamöter kan kontaktas via föreningens mailadress langekarrfritid@gmail.com 

Ditt mail vidarebefordras till rätt person.

Revisorer: Lars-Göran Hjelm och Helene Utterberg

Revisorsuppleant: Anders Albèrt

Valberedning: Christina Sjödin Den andra platsen är vakant.

Styrelse - vald på årsmöte i juli 2021

Samtliga ledamöter är valda på ett år

Ordförande: Cecilia Holmgren

Kassör: Maria Faleij 

Styrelseledamöter: Eva Haglund, Annika Wastesson och Anne Persson (sekreterare och webansvarig)

Styrelsesuppleanter: Niclas Strandberg och Thomas Persson

Revisorer: Lars-Göran Hjelm och Helene Utterberg

Revisorsuppleant: Anders Albèrt

Valberedning: Christina Sjödin

Styrelse - vald på årsmöte i juli 2020

Samtliga valda på ett år

Ordförande: Cecilia Holmgren

Kassör: Anna-Lena Johansson 

Styrelseledamöter: Hans Utterberg, Annika Wastesson och Anne Persson (sekreterare och webansvarig)

Styrelsesuppleanter: Mats Allers och Thomas Persson

Samtliga styrelseledamöter kan kontaktas via föreningens mailadress langekarrfritid@gmail.com 
Ditt mail vidarebefordras till rätt person.

Revisorer: Lars-Göran Hjelm och Helene Utterberg

Revisorsuppleant: Anders Albèrt

Valberedning: Christina Sjödin. Ytterligare en person tillkommer under året.

Från vänster: Anne Persson, Mats Allers, Cecilia Holmgren, Hans Utterberg, Anna-Lena Johansson, Annika Wastesson och Thomas Persson

Styrelse - vald på årsmöte i juli 2019

Ordförande: (1 år) Ragnhild Onsrud

Kassör: (1 år kvar) Anna-Lena Johansson 

Styrelseledamöter: (1 år) Thomas Persson, Annika Fogelin och Anne Persson (sekreterare och webansvarig)

Styrelsesuppleanter: (1 år) Mats Allers och Hans Utterberg

Revisorer: (1 år) Lars-Göran Hjelm och Helene Utterberg

Revisorsuppleant: (1 år) Anders Albèrt

Valberedning: (1 år) Jan Holmgren

Styrelse - vald på årsmöte i juli 2018

Ordförande: Eirik Nilssen Brøyn

Kassör: Anna-Lena Johansson

Styrelseledamöter: Annika Fogelin, Anne Persson (webansvarig) och Thomas Persson (sekreterare) 

Styrelsesuppleanter: Hans Utterberg och Mats Allers

Revisorer: Lars-Göran Hjelm och Helene Utterberg

Revisorsuppleant: Anders Albèrt

Valberedning: Elisabeth Wallgren och Hans Helgius

Styrelse - vald på årsmöte i juli 2017

Ordförande: Eirik Nilssen Brøyn

Kassör: Ragnhild Onsrud

Sekreterare: Marita Eastmond

Styrelseledamöter: Christian Ericsson och Annika Fogelin

Styrelsesuppleant: Kristian Höglind och Mia Lagerqvist

Revisorer: Lars-Göran Hjelm och Helene Utterberg

Revisorsuppleant: Anders Albèrt

Valberedning: Hans Glimell och Margareta Lagerqvist

Styrelse - vald på årsmöte i juli 2016

Ordförande: Eirik Nilssen Brøyn,

Kassör: Ragnhild Onsrud 

Sekreterare: Marita Eastmond;

Styrelseledamöter: Christian Ericsson och Annika Fogelin

Styrelsesuppleant: Kristian Höglind och Anders Wallgren

Revisorer: Lars-Göran Hjelm och Helene Utterberg

Revisorsuppleant: Anders Albèrt

Valberedning: Hans Glimell och Margareta Lagerqvist

Styrelse - vald på årsmöte i juli 2015

Ordförande: Eirik Nilssen Brøyn

Kassör: Jan Holmgren 

Sekreterare: Maritha Estmond

Styrelseledamöter: Ragnhild Onsrud och Christian Ericsson 

Styrelsesuppleant: Christian Höglind och Anders Wallgren

Revisorer: Lars-Göran Hjelm och Helene Utterberg

Revisorsuppleant: Anders Albèrt

Valberedning: Annika Fogelin och Hans Gimell

Styrelse - vald på årsmöte i juli 2014

Ordförande: Kerstin Rytterhag

Kassör: Jan Holmgren 

Sekreterare: Elena Haglund

Styrelseledamöter: Thure Gille, Elena Haglund och Marita Eastmond

Styrelsesuppleant: Kristian Höglind och Anders Wallgren

Revisorer: Lars-Göran Hjelm och Helene Utterberg

Revisorsuppleant: Jörgen Haglund

Valberedning: Anders Ekdahl och Annika Fogelin