Styrelsen

Styrelse - vald på årsmöte i juli 2018

Ordförande: (1 år) Eirik Nilssen Brøyn

Kassör: (2 år) Anna-Lena Johansson 

Sekreterare: (1 år) Thomas Persson 

Styrelseledamöter: (1 år) , Annika Fogelin och Anne Persson (webansvarig)

Styrelsesuppleant: (1 år) Mats Allers och Hans Utterberg

Samtliga styrelseledamöter kan kontaktas via föreningens mail langekarrfritid@gmail.com 
Ditt mail vidarebefordras till rätt person.

Revisorer: (1 år) Lars-Göran Hjelm och Helene Utterberg

Revisorsuppleant: (1 år) Anders Albèrt

Valberedning: (1 år) Elisabeth Wallgren och Bengt Helgius

Styrelse - vald på årsmöte i juli 2017

Ordförande: Eirik Nilssen Brøyn

Kassör: Ragnhild Onsrud

Sekreterare: Marita Eastmond

Styrelseledamöter: Christian Ericsson och Annika Fogelin

Styrelsesuppleant: Kristian Höglind och Mia Lagerqvist

Revisorer: Lars-Göran Hjelm och Helene Utterberg

Revisorsuppleant: Anders Albèrt

Valberedning: Hans Glimell och Margareta Lagerqvist

Styrelse - vald på årsmöte i juli 2016

Ordförande: Eirik Nilssen Brøyn,

Kassör: Ragnhild Onsrud 

Sekreterare: Marita Eastmond;

Styrelseledamöter: Christian Ericsson och Annika Fogelin

Styrelsesuppleant: Kristian Höglind och Anders Wallgren

Revisorer: Lars-Göran Hjelm och Helene Utterberg

Revisorsuppleant: Anders Albèrt

Valberedning: Hans Glimell och Margareta Lagerqvist

Styrelse - vald på årsmöte i juli 2015

Ordförande: Eirik Nilssen Brøyn

Kassör: Jan Holmgren 

Sekreterare: Maritha Estmond

Styrelseledamöter: Ragnhild Onsrud och Christian Ericsson 

Styrelsesuppleant: Christian Höglind och Anders Wallgren

Revisorer: Lars-Göran Hjelm och Helene Utterberg

Revisorsuppleant: Anders Albèrt

Valberedning: Annika Fogelin och Hans Gimell

Styrelse - vald på årsmöte i juli 2014

Ordförande: Kerstin Rytterhag

Kassör: Jan Holmgren 

Sekreterare: Elena Haglund

Styrelseledamöter: Thure Gille, Elena Haglund och Marita Eastmond

Styrelsesuppleant: Kristian Höglind och Anders Wallgren

Revisorer: Lars-Göran Hjelm och Helene Utterberg

Revisorsuppleant: Jörgen Haglund

Valberedning: Anders Ekdahl och Annika Fogelin