Styrelsen

Styrelse - vald på Årsmöte Juli 2017

Ordförande: (2 år) Eirik Nilssen Brøyn,

Kassör: (1 år kvar) Ragnhild Onsrud ; kassor@lkfritid.se

Sekreterare: (1 år) Marita Eastmond;

Styrelseledamöter: (1 år) , Christian Ericsson och Annika Fogelin

Styrelsesuppleant: (1 år) Kristian Höglind och Mia Lagerqvist

Revisorer: (1 år) Lars-Göran Hjelm och Helene Utterberg

Revisorsuppleant: (1 år) Anders Albèrt

Valberedning: (1 år) Hans Glimell och Margareta Lagerqvist

IT-Grupp: Christian Ericsson och  Eirik Brøyn webadmin@lkfritid.se

 

 

Styrelse - vald på Årsmöte Juli 2016

Ordförande: (1 år kvar) Eirik Nilssen Brøyn,

Kassör: (2 år) Ragnhild Onsrud ; kassor@lkfritid.se

Sekreterare: (1 år) Marita Eastmond;

Styrelseledamöter: (1 år) , Christian Ericsson och Annika Fogelin

Styrelsesuppleant: (1 år) Kristian Höglind och Anders Wallgren

Revisorer: (1 år) Lars-Göran Hjelm och Helene Utterberg

Revisorsuppleant: (1 år) Anders Albèrt

Valberedning: (1 år) Hans Glimell och Margareta Lagerqvist

IT-Grupp: Anders Wallgren  webadmin@lkfritid.se

 

Styrelse - vald på Årsmöte Juli 2015

Ordförande: (2 år) Eirik Nilssen Brøyn, 2 år ;

Kassör: Jan Holmgren (1 år kvar); kassor@lkfritid.se

Sekreterare: (1 år) Maritha Estmond;

Styrelseledamöter: (1 år) Ragnhild Onsrud, Christian Ericsson och Marita Eastmond

Styrelsesuppleant: (1 år) Christian Höglind och Anders Wallgren

Revisorer: (1 år) Lars-Göran Hjelm och Helene Utterberg

Revisorsuppleant: (1 år) Anders Albèrt

Valberedning: (1 år) Annika Fogelin och Hans Gimell

IT-Grupp: Anders Wallgren  webadmin@lkfritid.se

 

 

Styrelse - vald på Årsmöte Juli 2014

Ordförande: (2 år) Kerstin Rytterhag, 2 år (1 år kvar);

Kassör: (2 år) Jan Holmgren (omval);

Sekreterare: (1 år) Elena Haglund;

Styrelseledamöter: (1 år) Thure Gille, Elena Haglund och Marita Eastmond

Styrelsesuppleant: (1 år) Kristian Höglind och Anders Wallgren

Revisorer: (1 år) Lars-Göran Hjelm och Helene Utterberg

Revisorsuppleant: (1 år) Jörgen Haglund

Valberedning: (1 år) Anders Ekdahl och Annika Fogelin

IT-Grupp: Anders Wallgren, Elena Haglund; webadmin@lkfritid.se

 

 

 

 Alla mailadresser tillhör lkfritid.se och kommer att vidarebefodras till den person som för tillfället innehar uppdraget. Alla mail kommer att kopieras till webadmin som kan ses av de personer som är webadmin.