Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Långekärrs fritidsförening 2014

Sedan förra årsmötet har vi haft följande aktiviteter:

-Trivseldag vid ”Fliset” där konstverk av Eivor Lindberg och Thure Gille hade skänkts till föreningen.På sedvanligt sätt förekom även korvgrillning och lotteri.Vädret var med oss denna dag då solen gassade på alla krabbfiskande barn. Elena Haglund hade anordnat en spännande tipspromenad.

-Intagning av möbler och upptagning av trappa.Fler deltagare välkomnas gärna i höst.

-Förbättring av den av kommunen skänkta badtrappan. Trappstegen har försetts med halkskydd.

-Ny skylt med camping förbjuden har kommit på plats.

-Vårstädning och utsättning av möbler samt biljettförsäljning inför det kommande 50-års kalaset.

-Traditionellt midsommarfirande med dans kring midsommarstången.Uppslutningen var stor när spelmannen kom men vi välkomnar gärna fler personer som kan hjälpa till på förmiddagen när vi klär midsommarstången kl 11.

-Mycket tid har lagts ned på att planera det kommande 50-års firandet.