Långekärrs fritidsförening

HJÄRTSTARTARE

Föreningen har en hjärtstartare som är placerad på Långekärrsvägen 75.
Den är registrerad i https://www.hjartstartarregistret.se/#/

Brev från styrelsen om vårstädning och kurs i HLR finns under Aktuellt!

Hej och välkommen!

Välkommen till Långekärrs fritidsförenings hemsida! Föreningens uppgift är främst att sköta om badplatsen vid Fliseberget med vi ordnar också vissa aktiviteter för medlemmarna.

Allt arbete utförs idéellt av medlemmarna. Material bekostas till största delen av medlemsavgifter.

Här på hemsidan finns information om vad som händer runt vår badplats och i föreningen.

Medlemsavgifter betalas via bankgironummer Swish. Läs mer under fliken Föreningen.

OBS! För att lättare få aktuell information från föreningen, ange e-postadress vid betalning.

Se under fliken Aktuellt för mer information om föreningens aktiviteter.
Bli medlem i Grannsamverkan på Facebook, om ni inte redan är det. 

Ta kontakt med Cecila Holmgren (https://www.facebook.com/cecilia.holmgren.39)