Långekärrs fritidsförening

Hej och välkommen!

Välkommen till Långekärrs fritidsförenings hemsida. Här kommer vi att visa information om vad som händer runt vår badplats och Långekärr.

Föreningen består i dagsläget av ca 145 betalande medlemmar.
Våra uppgifter är bland annat att sköta om badplatsen vid Fliseberget, se till att tillgängligheten till havet är bra, ordna midsommarfirande på Edits äng etc...

Allt arbete utförs idéellt av medlemmarna. Material bekostas till största delen av medlemsavgifter.

OBS! Föreningen har nytt bankgironummer och kan numera ta emot betalning av medlemsavgiften via Swish. Läs mer under Föreningen.

 

Julbrev 2020 från styrelsen

Här kommer ett julbrev till föreningens medlemmar

julbrev-till-medlemmarna-2020

Ny styrelse valdes på årsmötet

Vid årsmötet den 11/7 valdes en ny styrelse för det kommande året. De presenteras på bilden nedan. Från vänster: Anne Persson (sekreterare), Mats Allers (suppleant), Cecilia Holmgren (ordförande), Hans Utterberg (ledamot), Anna-Lena Johansson (kassör), Annika Wastesson (ledamot) och Thomas Persson (suppleant).

Kontakt med styrelsen sker via föreningens mailadress langekarrfritid@gmail.com 
Ditt mail vidarebefordras till rätt person.

Se alla viktiga datum under Aktuellt!

----------------

Bli medlem i Grannsamverkan på Facebook, om ni inte redan är det. 

Ta kontakt med Cecila Holmgren (https://www.facebook.com/cecilia.holmgren.39)