Långekärrs fritidsförening

Hej och välkommen!

Välkommen till Långekärrs fritidsförenings hemsida. Här kommer vi att visa information om vad som händer runt vår badplats och Långekärr.

Våra uppgifter är främst att sköta om badplatsen vid Fliseberget men vi ordnar också vissa aktiviteter för medlemmarna.

Allt arbete utförs idéellt av medlemmarna. Material bekostas till största delen av medlemsavgifter.

OBS! Föreningen har nytt bankgironummer och kan numera ta emot betalning av medlemsavgiften via Swish. Läs mer under Föreningen.

OBS! För att lättare få information från föreningen, ange e-postadress vid betalning.

Se alla viktiga datum för aktiviteter under Aktuellt!

----------------

Bli medlem i Grannsamverkan på Facebook, om ni inte redan är det. 

Ta kontakt med Cecila Holmgren (https://www.facebook.com/cecilia.holmgren.39)