Långekärrs fritidsförening

Hej och välkommen!

till Långekärrs fritidsförenings hemsida. Här kommer vi att visa information om vad som händer runt vår badplats och Långekärr.

Föreningen består i dagsläget av ca 145 betalande medlemmar.
Våra uppgifter är bland annat att sköta om badplatsen vid Fliseberget, se till att tillgängligheten till havet är bra, ordna midsommarfirande på Edits äng etc...

Allt arbete utförs idéellt av medlemmarna. Material bekostas till största delen av medlemsavgifter.

OBS! Föreningen har nytt bankgironummer och kan numera ta emot betalning av medlemsavgiften via Swish. Läs mer under Föreningen.

Årsmöte
Härmed kallas medlemmarna till årsmötet 2020. Förslag till dagordning och verksamhetsberättelse har gått ut i e-post.
Tid: Lördagen den 11/7 kl. 10.00
Plats: På grund av corona hålls mötet utomhus på familjen Perssons altan Spånslättsvägen 28. Där finns möjlighet att hålla avstånd mellan mötesdeltagarna. OBS! Av samma skäl önskar styrelsen att endast en person per hushåll deltar om det inte finns särskilda skäl.
Välkomna!
Vuxenfest och trivseldag
Styrelsen har beslutat att ställa in aktiviteterna på grund av corona. Vi hoppas på att genomföra dem nästa år.
Hälsningar från styrelsen

 

Se alla viktiga datum under Aktuellt!

----------------

Bli medlem i Grannsamverkan på Facebook, om ni inte redan är det. 

Ta kontakt med Cecila Holmgren (https://www.facebook.com/cecilia.holmgren.39)