Aktuellt

2017

Hej alla sommarfirare... Nu har vi alt fått kjenne smaken av sommar. Under är tider för våra vanliga aktiviteter.

Vi ses vid fliset...

 

Informera gärna nyinflyttade i Långekärr med omnejd om vår förening.  (Alla kan bli medlemmar).

Norska medlemmar kan nu betala med kreditkort/bankkort till kassör Ragnhild Onsrud.

Vi vill ha email-adresser til alle medlemmar. Har vi inte din, så shicka e-mail til til våran kassör, Ragnhild Onsrud. 

 

Datum för 2017

 

 

23. juni - Midsommarfirande

Fredagen den 23 juni samlas vi kl 11.00 för att löva midsommarstången. Vi behöver många som hjelper till.

Samling åter med speleman kl 14.30 då vi reser midsommarstången och dansar några danslekar.

 

8. juli - Årsmöte 

ÅRSMÖTE lördagen den 8:e juli kl 10.00 i Gerlesborgsskolan.

Eventuella motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 25:e juni.  

 

15. juli - TRIVSELDAG

Kl 10.00  krabbfisketävling 

Ca kl 10.30 korvgrillning  

Poängpromenad med prisutdelning. 

Lotterier. 

Boule:  De som vill spela boule uppmanas ta med bouleklot (eller låna ut klot).

29. juli - Vuxenfest

Vuxenfesten sist somras var en stor suksess. Vi vil bilda en tradition. Sett av kvälden. Vi ses på Fliset eller Edits äng (bereoende på vädret). 

 

Lördag 7 oktober - Städdag

Vi städar badplatsen efter sommaren och förbereder den för vintern.

Vi behöver hjälp ta in möblerna, ta upp bryggorna, klippa lite ogräs m m. Den som har svårt att jobba aktivt kan komma med lite fika – ger extra förmån vid festen nästa år!

Vi behöver er insats med detta och hoppas på god uppslutning!

Vi ses lördagen 7/10  kl 10.30 på ”Fliset”!