För Medlemmar

ORDINARIE ÅRSMÖTE 2021

Härmed kallas medlemmarna i föreningen till ordinarie årsmöte.

Tid: 2021-07-10 kl. 10.00
Plats: Holmgrens altan och gräsmatta, Långekärrsvägen 57

Ta gärna med egen stol!

Förslag till dagordning, verksamhetsberättelse och förslag till reviderade stadgar nås genom följande länkar. 

kallelse-arsmote-2021.pdf verksamhetsberattelse-2020-2021.pdf forslag-reviderade-stadgar-2021-06-11.pdf

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan mötet.

EXTRA ÅRSMÖTE 2021

Vid det ordinarie årsmötet 10/7 kommer styrelsens förslag till ändrade stadgar att behandlas. Om mötet beslutar om ändring krävs ett extra å för att fastställa dem. 
Under förutsättning att årsmötet beslutar om ändring av stadgarna kallas därför till extra årsmöte. Det äger rum direkt efter ordinarie årsmöte den 10/7.