För Medlemmar

 Långekärrs fritidsförening

Medlemsavgift

Medlemsavgiften betalas per helår, gärna så tidigt på året som möjligt.
Postgirokonto 62 71 80-3

Kassören sänder ut inbetalningskort på mail i de fall ni har anmält mailadress till kassören.
Annars kommer inbetalningskort via vanlig post, men då detta ger fördyrande omkostnader rekommenderar vi att ni anmäler er e-postadress till vår kassör Anna-Lena Johansson på [javascript protected email address] .

Ni som inte kan betala via svenskt postgiro får istället kontakta kassören. 

Nya medlemmar välkomnas till föreningen!