Kontakta

För att komma i kontakt med fritidsföreningen maila gärna följande adress:

langekarrfritid@gmail.com

Mail kommer vidarebefodras till rätt person i styrelsen.

Du kan också kontakta styrelsemedlemmarna direkt eller använda kontaktformuläret nedan.


(Lämna tom)