Kontakta

För att komma i kontakt med fritidsföreningen maila följande adress:

langekarrfritid@gmail.com

 Mail kommer vidarebefodras till berörd person i styrelsen.

Alternativt välj e-postadress till ordförande, kassör eller sekreterare, finns under "För Medlemmar"