Kontakt

För att komma i kontakt med fritidsföreningen maila gärna följande adress:

langekarrfritid@gmail.com

Mail kommer vidarebefodras till rätt person i styrelsen.

Du kan också kontakta styrelsemedlemmarna direkt. För aktuell information om styrelsens sammansättning se under fliken För medlemmar.